Afspraak maken

Afspraken kunt u maken van:  

8.00 - 10.00 uur en van
16.30 - 17.00 uur

belt u hiervoor met de assistente op telefoonnummer: 0181 401574 (of u komt even langs)

Heeft  u meer tijd nodig voor een consult meldt u dat dan aan de assistente, zij kan dan meer tijd inplannen. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.