Griepvaccinatie 2016

Dit jaar zal de griepvaccinatie plaatsvinden op dinsdag 01 november,  van 13.00-16.00 uur. U bent welkom om binnen deze tijden binnen te lopen zonder afspraak. Voor mensen die vanwege werk of andere dringende omstandighedenop deze datum niet kunnen, is er een inhaalavond, op 9 november van 19.00-20.00 uur.

Voor bewoners van Stuifakkers is er gelegenheid om op 01 november van 11.00-11.45 uur in het getij de vaccinatie te krijgen.

Vaccinaties buiten deze gelegenheden alleen in zeer dringende gevallen, bv vanwege verblijf in het buitenland, en na afspraak met onze assistentes.

In alle gevallen vragen wij u om de uitnodiging voor de vaccinatie mee te brengen en af te geven voor onze administratie. De persoonlijke uitnodiging volgt nog per post.