Assistentie en praktijkondersteuning

De praktijkassistentes zijn aanwezig van 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. Zij delen het spreekuur in en overleggen uw telefonische vragen met de huisarts.

Tevens assisteren de assistentes de huisarts bij vele taken zoals urineonderzoeken, injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen. Zij meten op verzoek van de huisarts uw bloeddruk.

De POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) ondersteunt de huisarts door het controleren en behandelen van langdurig chronische aandoeningen zoals diabetes (suikerziekte), cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten) COPD (Chronische Obstructieve Longaandoening) Ouderenzorg.

De POH houdt een eigen spreekuur in de praktijk van de huisarts.

zie tevens "medewerkers"